Fundusz Składkowy może wspierać działania realizowane w szczególności przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe, działające w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, na rzecz rolników i członków ich rodzin dotyczące:

  1. zapobiegania wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych lub
  2. promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej lub
  3. rehabilitacji leczniczej i zawodowej o charakterze prewencyjnym i restytucyjnym lub
  4. pomocy w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych sytuacji kryzysowych w gospodarstwach rolnych, których rolnicy nie są w stanie samodzielnie naprawić.