Fundusz Składkowy udziela dofinansowania na organizacje wypoczynków letnich oraz zimowych dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Organizatorzy wypoczynków wyłaniani są w drodze konkursu ofert, który ogłaszany jest na stronie Funduszu Składkowego w okresie letnim(kolonie i półkonie) oraz zimowym(kolonie).