Struktura organizacyjna

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dariusz Rohde

 

Rada Nadzorcza Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

XII Kadencji

Wiktor Szmulewicz - Przewodniczący

Jerzy Bednarz - Wiceprzewodniczący

Zbigniew Dembowski - Sekretarz

Janusz Bąk - Członek

Bogusława Brzdąkiewicz - Członek (odwołany)

Marcin Maniak - Członek

Konrad Miłoszewski - Członek (odwołany)

Grzegorz Oliwa - Członek

Anna Radecka - Członek (odwołany)

 

Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dyrektor Biura Zarządu
Jolanta Brańska

Główny Księgowy
Teresa Karpińska