Struktura organizacyjna

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Aleksandra Hadzik

 

Rada Nadzorcza Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Wiktor Szmulewicz – Przewodniczący

Jacek Adamczuk - Wiceprzewodniczący

Zbigniew Dembowski – Sekretarz

Janusz Bąk – Członek

Piotr Dragańczuk – Członek

Tomasz Łukomski – Członek

Konrad Miłoszewski – Członek

Anna Radecka – Członek

Waldemar Wojciechowski – Członek

 

Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dyrektor Biura Zarządu
Jolanta Brańska

Główny Księgowy
Teresa Karpińska