Plan postępowań o zamówienia publiczne

Plan postępowań na 2020 rok

|   Plan postępowań
Czytaj więcej

Plan postępowań na 2019 rok

|   Plan postępowań
Czytaj więcej

Plan postępowań na 2018 rok

utworzony przez Aleksandra Mroczek | |   Plan postępowań
Czytaj więcej

Korekta nr 3 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

utworzony przez Aleksandra Mroczek | |   Plan postępowań
Czytaj więcej

Korekta nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

utworzony przez Aleksandra Mroczek | |   Plan postępowań
Czytaj więcej

Korekta nr 1 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

utworzony przez Aleksandra Mroczek | |   Plan postępowań
Czytaj więcej