Postępowanie na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Biura Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie w podziale na części

|   Niepodlegające PZP

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Tomasz Golec
Data wytworzenia informacji: 2021-04-08 14:49:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2021-04-08 14:48:28
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 16:41:10

Rejestr zmian