Inne dofinansowania

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

|   Programy społeczne

Szanowni Państwo,

przypominamy, że oferty należy składać jedynie w formie papierowej osobiście, pocztą bądź kurierem w Biurze Zarządu FSUSR do dnia...

Czytaj więcej