Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

|   Programy społeczne

Szanowni Państwo,

przypominamy, że oferty należy składać jedynie w formie papierowej osobiście, pocztą bądź kurierem w Biurze Zarządu FSUSR do dnia 30 grudnia 2022 r.

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:
Data wytworzenia informacji: 2022-12-19 11:26:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2022-12-19 11:25:57
Ostatnia modyfikacja: 2022-12-19 11:38:25

Rejestr zmian