Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

|   Programy społeczne

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Oferty należy składać jedynie w formie papierowej.

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną zachęcamy do przesyłania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera pamiętając, że terminem złożenia oferty jest data wpływu do FSUSR a nie data stempla pocztowego.

W przypadku składania ofert osobiście, należy wrzucić ofertę do specjalnie przygotowanej wrzutni znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu FSUSR (bez możliwości wejścia na teren biura czy kontaktu osobistego z pracownikami).

Oferty należy złożyć do dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi ogłoszenia o konkursie pkt. III ppkt.1 lit.g informujemy, że poprzez „własność samochodu strażackiego” rozumie się tytuł prawny do dysponowania pojazdem (wozem strażackim) np. prawo do korzystania z samochodu na podstawie umowy użyczenia.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:
Data wytworzenia informacji: 2021-04-07 09:43:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2021-04-07 09:42:13
Ostatnia modyfikacja: 2022-01-19 15:23:27

Rejestr zmian