Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na sprzątanie budynku i terenu przyległego do budynku FSUSR w Poznaniu

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Ogłoszenia o zamówieniach

Warszawa, 7 sierpnia 2009 r.FS-SZP-251-4/628/09 Adresaci:1. F.H.U. „MC Perfekt" Cierniak Mariola, 32-800 Brzesko, ul. Sikorskiego 722. „EWMAR" Wasilewska Szemborski Sp. J., 75-122 Koszalin ul. Szczecińska 23A 3. „POŁYSK II" Spółka z o.o.61-495 Poznań, ul. Czwartaków 254. DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. N.M. Panny 5e5. „KAROR-BIS" Sp. z o.o., 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 46. BOP „MERPOL" Sp. z o.o. 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 164a7. AD GRUPA CONTINENTAL Sp. z o.o. 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolnikówul. Żurawia 32/34; 00-515 Warszawa; tel. (022) 629-70-96; fax (022) 629-97-24informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą PZP, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Nr 2 firmy„EWMAR" Wasilewska  Szemborski Sp. J.75-122 Koszalin ul. Szczecińska 23Az uwagi na spełnienie wszelkich wymogów postawionych przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę w wysokości 77.256,00 zł brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena : 30 pkt.         Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:1. OFERTA NR 1 złożona przez F.H.U. „MC Perfekt" Cierniak Mariola, 32-800 Brzesko, ul. Sikorskiego 72 otrzymała 27,82 pkt,2. OFERTA NR 3 złożona przez „POŁYSK II" Spółka z o.o.61-495 Poznań, ul. Czwartaków 25 otrzymała 22,85 pkt3. OFERTA NR 4 złożona przez DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. N.M. Panny 5e otrzymała 17,41 pkt4. OFERTA NR 5 złożona przez „KAROR-BIS" Sp. z o.o., 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 4 otrzymała 17,37 pkt5. OFERTA NR 6 złożona przez BOP „MERPOL" Sp. z o.o. 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 164a otrzymała 10,63 pkt6. OFERTA NR 7 złożona przez AD GRUPA CONTINENTAL Sp. z o.o. 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88 otrzymała 20,46 pkt Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Otrzymują:AdresaciStrona internetowa i tablica ogłoszeń FSUSRa/a

Warszawa, 7 sierpnia 2009 r.

FS-SZP-251-4/628/09

 

Adresaci:

 • 1. F.H.U. „MC Perfekt" Cierniak Mariola, 32-800 Brzesko, ul. Sikorskiego 72
 • 2. „EWMAR" Wasilewska Szemborski Sp. J., 75-122 Koszalin ul. Szczecińska 23A
 • 3. „POŁYSK II" Spółka z o.o.61-495 Poznań, ul. Czwartaków 25
 • 4. DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. N.M. Panny 5e
 • 5. „KAROR-BIS" Sp. z o.o., 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 4
 • 6. BOP „MERPOL" Sp. z o.o. 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 164a
 • 7. AD GRUPA CONTINENTAL Sp. z o.o. 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ul. Żurawia 32/34; 00-515 Warszawa; tel. (022) 629-70-96; fax (022) 629-97-24

informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą PZP, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania wewnątrz budynku (ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i innych pomieszczeń o powierzchni całkowitej 1162 m2) i terenu przyległego (o powierzchni 326 m2) do budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, przez okres 2 lat, tj. od dnia 1.10.2009 r. do 30.09.2011 r.

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Nr 2 firmy

„EWMAR" Wasilewska  Szemborski Sp. J.

75-122 Koszalin ul. Szczecińska 23A

z uwagi na spełnienie wszelkich wymogów postawionych przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę w wysokości 77.256,00 zł brutto, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena : 30 pkt.

         Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

 • 1. OFERTA NR 1 złożona przez F.H.U. „MC Perfekt" Cierniak Mariola, 32-800 Brzesko, ul. Sikorskiego 72 otrzymała 27,82 pkt,
 • 2. OFERTA NR 3 złożona przez „POŁYSK II" Spółka z o.o.61-495 Poznań, ul. Czwartaków 25 otrzymała 22,85 pkt
 • 3. OFERTA NR 4 złożona przez DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. N.M. Panny 5e otrzymała 17,41 pkt
 • 4. OFERTA NR 5 złożona przez „KAROR-BIS" Sp. z o.o., 86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 4 otrzymała 17,37 pkt
 • 5. OFERTA NR 6 złożona przez BOP „MERPOL" Sp. z o.o. 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 164a otrzymała 10,63 pkt
 • 6. OFERTA NR 7 złożona przez AD GRUPA CONTINENTAL Sp. z o.o. 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88 otrzymała 20,46 pkt

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Otrzymują:

Adresaci

Strona internetowa i tablica ogłoszeń FSUSR

a/a

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wytworzenia informacji: 2009-08-07 00:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wprowadzenia informacji: 2009-08-07 12:18:28
Ostatnia modyfikacja: 2017-08-29 09:08:57

Rejestr zmian