Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. „Remontu budynku w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 7”-II

|   Niepodlegające PZP

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Beata Borucka
Data wytworzenia informacji: 2023-07-12 14:34:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2023-07-12 14:34:17
Ostatnia modyfikacja: 2023-07-12 14:36:11

Rejestr zmian