Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - Organizacja wypoczynku zimowego w formie PÓŁKOLONII dla dzieci w 2021 roku

utworzony przez Anna Miecznikowska | |   Programy społeczne

Wytyczne MEN, MZ i GIS: www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-COV-2 Fundusz Składkowy  USR zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji zadania na każdym jego etapie. Zawarte umowy będą podlegały rygorowi odstąpienia. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu Składkowego USR.

 

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dot. organizacji wypoczynku zimowego w formie półkolonii dla dzieci w 2021 roku.

Odnosząc się do otwartego konkursu ofert na realizację wypoczynku zimowego w formie półkolonii w 2021 roku, z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, będących uczniami klas I-IV szkół podstawowych, z dofinansowaniem FSUSR z dnia 09.12.2020 r., uprzejmie informujemy, iż termin rozstrzygnięcia ofert konkursowych został przesunięty do dnia 04 stycznia 2021 r.

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:
Data wytworzenia informacji: 2020-12-09 14:37:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Anna Miecznikowska
Data wprowadzenia informacji: 2020-12-09 14:36:25
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-06 08:08:41

Rejestr zmian