Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - Organizacja wypoczynku letniego w formie KOLONII dla dzieci i młodzieży w 2021 roku

|   Wypoczynek letni

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Oferty należy składać jedynie w formie papierowej.

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną zachęcamy do przesyłania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera pamiętając, że terminem złożenia oferty jest data wpływu do FSUSR a nie data stempla pocztowego.

W przypadku składania ofert osobiście, należy wrzucić ofertę do specjalnie przygotowanej wrzutni znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu FSUSR (bez możliwości wejścia na teren biura czy kontaktu osobistego z pracownikami).

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:
Data wytworzenia informacji: 2021-04-20 13:59:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2021-04-20 13:59:17
Ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 08:43:26

Rejestr zmian