Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni i wykonanie zasilania i nawodnienia terenu dziedzińca w nieruchomości FSUSR w Kołobrzegu" II

|   Niepodlegające PZP

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Beata Borucka
Data wytworzenia informacji: 2023-10-20 12:50:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2023-10-20 12:49:23
Ostatnia modyfikacja: 2023-10-20 12:50:59

Rejestr zmian