Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

|   Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, porządku publicznego oraz działań ratowniczych na rzecz ludności wiejskiej pn. „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratunkowych”, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty do dnia 08 października 2019 r. Decyzja ta podyktowana jest problemami technicznymi związanymi z trwającą przeprowadzką biura Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników do nowej siedziby.