Zmiana adresu siedziby Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

|   Aktualności

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 7 października 2019 r. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ul. Stanisława Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.