UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dot. Ochotniczych Straży Pożarnych

|   Aktualności

Odnosząc się do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich z dnia 18.02.2019 r., uprzejmie informujemy, iż w związku z bardzo dużą liczbą ofert termin rozstrzygnięcia ofert konkursowych został przesunięty do dnia 01 lipca 2019 r. Ponadto informujemy, iż termin realizacji działania został zaktualizowany od 01 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.