Uwaga! Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu dla OSP

|   FUS

Uwaga! 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert dla OSP w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” został przesunięty do dnia 04 października 2021 r.