Termin rozliczenia Umów o wsparcie dla OSP

|   Aktualności

Szanowni Państwo,

 przypominamy, że ostateczny termin złożenia dokumentacji rozliczeniowej zadania publicznego pod nazwą: „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” to 29 grudnia 2023 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Funduszu Składkowego USR, a nie data stempla pocztowego).

Dokumentację rozliczeniową należy złożyć w formie papierowej zgodnie z Instrukcją rozliczeniową, która stanowi załącznik nr 3 do Umowy o wsparcie.