Przesunięcie terminu składania dokumentacji rozliczeniowej dla OSP

|   FUS

Uwaga! Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że termin składania dokumentacji rozliczeniowej dla OSP w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” z dnia 08.06.2020r., został przesunięty do dnia 01 lutego 2021 r. do godziny 16.00.