Przesunięcie terminu realizacji zadania - otwarty konkurs OSP z 12 sierpnia 2019 r.

|   Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, porządku publicznego oraz działań ratowniczych na rzecz ludności wiejskiej pn. „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratunkowych”, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 15 listopada 2019 r.