Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży

|   Aktualności

Szanowni Państwo,

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży - Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży.

W związku ze zmianą Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 roku prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert. 

 

PRZYPOMINAMY! Oferta konkursowa będzie podlegała odrzuceniu jeżeli:

  1. statut lub inny dokument stanowiący podstawę działania Organizacji nie zawiera informacji dotyczącej prowadzenia działalności na rzecz rolników i członków ich rodzin,
  2. nie została złożona w wyznaczonym terminie,
  3. nie została złożona w Biurze Zarządu Funduszu Składkowego,
  4. nie zawiera adresu e-mail,
  5. nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie,
  6. nie została prawidłowo uzupełniona.

Oferty konkursowe należy składać do 03 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 w Biurze Zarządu FSUSR.

Szczegóły dostepne pod linkiem .