Oferta pracy w Zespole spraw pracowniczych

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZEBiuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolnikóww Warszawieogłasza konkurs na stanowisko:SPECJALISTY1 etat w Zespole spraw  pracowniczych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

OGŁOSZENIE O NABORZE

Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTY

1 etat w Zespole spraw  pracowniczych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

 Główne obowiązki:

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT
 • Przygotowywanie miesięcznych deklaracji i wpłat na PFRON
 • Rozliczanie oraz ewidencjonowanie czasu pracy,
 • Realizowanie zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS,
 • Naliczanie list płac,
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • Przygotowywanie umów zlecenia i o dzieło, zawieranych przez Fundusz Składkowy z osobami fizycznymi,
 • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem nagród jubileuszowych,
 • Udzielanie pomocy pracownikom przy wypełnianiu wniosków o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych.

 Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej
 • Dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obowiązkowość, dokładność, sumienność,
 • Znajomość obsługi programów komputerowych MsOffice, Płatnik, PFRON,
 • Znajomość programu kadrowo-płacowego XPERTIS

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum Vitae oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz umiejętności (kopie dyplomów, zaświadczeń z ukończonych kursów, nabytych uprawnień, świadectw pracy itp.),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy kierować na adres:

Biuro Zarządu

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

00-515 Warszawa

Ul. Żurawia 32/34

lub na adres e-mail: funduszskladkowy[at]fs.waw.pl

 Termin składania dokumentów: 16 marca 2009 r.