Oferta pracy w Zespole audytu wewnętrznego

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolnikóww Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko: AUDYTOR WEWNĘTRZNY½ etatu w Zespole audytu wewnętrznego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników   Główne obowiązki:przygotowywanie i przeprowadzanie czynności audytowych w komórkach organizacyjnych,planowanie i realizacja zadań audytowych, realizacja prac związanych z przygotowywaniem rocznego planu audytu wewnętrznego, sporządzanie analizy ryzyka,mapowanie i monitorowaniem procesów zachodzących w Biurze Zarządu FS USR,badanie i dokonywanie oceny adekwatności oraz efektywności systemu kontroli wewnętrznej FS USR; przygotowywanie tematów i obszarów wymagających przeprowadzenia czynności audytowych,diagnozowanie i ocena poziomu ryzyka i proponowanie rozwiązań zmierzających do jego ograniczania, opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego oraz wzorów formularzy, kwestionariuszy i innych niezbędnych narzędzi na potrzeby prac audytowych, wykonywanieczynności doradczych,opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, ewidencjonowaniei archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,proponowanie działań korygujących.Wymagania konieczne:wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne lub finanse, spełnianie wymogów, o których mowa w art. 58 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w komórce audytu lub kontroli wewnętrznej,praktyczna znajomość zasad i metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego,znajomość prawa finansów publicznych, kpa i zamówień publicznych,samodzielność w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach, doświadczenie w badaniu systemów zarządzania i kontroli w instytucjach dysponujących funduszami pochodzącymi ze składek ubezpieczeniowych lub w innych organizacjach zarządzających funduszami publicznymi; bardzo dobra znajomość obsługa komputera oraz znajomość pakietu MS Office,umiejętności analityczne, bardzo dobre zdolności komunikacyjne,systematyczność, dyspozycyjność, samodzielność, Wymagania pożądane:ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audytu lub kontroli wewnętrznej, ukończenie studiów podyplomowych z zakresu finansów lub rachunkowości,ukończone szkolenia w zakresie audytu wewnętrznego, rachunkowości, funduszy strukturalnych, zamówień publicznych,zdolności organizacyjne,umiejętność negocjacji, wysoka kultura osobista,  Oferujemy:Interesującą i odpowiedzialną pracę w miłej atmosferze oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:Curriculum Vitae oraz list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz umiejętności (kopie dyplomów, zaświadczeń z ukończonych kursów, nabytych uprawnień, świadectw pracy itp.),oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralnościza przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.Dokumenty należy kierować na adres:Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników00-515 WarszawaUl. Żurawia 32/34lub na adres e-mail: funduszskladkowy[at]fs.waw.pl Termin składania dokumentów: 16 marca 2009 r.   

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

½ etatu w Zespole audytu wewnętrznego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

 

 

 

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie czynności audytowych w komórkach organizacyjnych,
 • planowanie i realizacja zadań audytowych,
 • realizacja prac związanych z przygotowywaniem rocznego planu audytu wewnętrznego,
 • sporządzanie analizy ryzyka,
 • mapowanie i monitorowaniem procesów zachodzących w Biurze Zarządu FS USR,
 • badanie i dokonywanie oceny adekwatności oraz efektywności systemu kontroli wewnętrznej FS USR;
 • przygotowywanie tematów i obszarów wymagających przeprowadzenia czynności audytowych,
 • diagnozowanie i ocena poziomu ryzyka i proponowanie rozwiązań zmierzających do jego ograniczania,
 • opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego oraz wzorów formularzy, kwestionariuszy i innych niezbędnych narzędzi na potrzeby prac audytowych, wykonywanie
  czynności doradczych,
 • opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, ewidencjonowanie
  i archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
 • proponowanie działań korygujących.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne lub finanse,
 • spełnianie wymogów, o których mowa w art. 58 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.),
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w komórce audytu lub kontroli wewnętrznej,
 • praktyczna znajomość zasad i metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 • znajomość prawa finansów publicznych, kpa i zamówień publicznych,
 • samodzielność w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • doświadczenie w badaniu systemów zarządzania i kontroli w instytucjach dysponujących funduszami pochodzącymi ze składek ubezpieczeniowych lub w innych organizacjach zarządzających funduszami publicznymi;
 • bardzo dobra znajomość obsługa komputera oraz znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętności analityczne,
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne,
 • systematyczność, dyspozycyjność, samodzielność,

Wymagania pożądane:

 • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audytu lub kontroli wewnętrznej,
 • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu finansów lub rachunkowości,
 • ukończone szkolenia w zakresie audytu wewnętrznego, rachunkowości, funduszy strukturalnych, zamówień publicznych,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność negocjacji,
 • wysoka kultura osobista,

 

 

Oferujemy:

Interesującą i odpowiedzialną pracę w miłej atmosferze oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum Vitae oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz umiejętności (kopie dyplomów, zaświadczeń z ukończonych kursów, nabytych uprawnień, świadectw pracy itp.),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
  za przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

Dokumenty należy kierować na adres:

Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

00-515 Warszawa

Ul. Żurawia 32/34

lub na adres e-mail: funduszskladkowy[at]fs.waw.pl

 

Termin składania dokumentów: 16 marca 2009 r.