Informacja Nr 1 do SIWZ

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Aktualności

W dniu 15 kwietnia 2009 r. do ogłoszenia o zamówieniu na "Opracowanie konserwatorskiego programu ochrony oraz koncepcji modernizacji i budowy nowego budynku sanatoryjnego w Teresinie przy Al. Druckiego-Lubeckiego 1" dodano Informację Nr 1 dla Wykonawców, którzy pabrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. do ogłoszenia o zamówieniu na "Opracowanie konserwatorskiego programu ochrony oraz koncepcji modernizacji i budowy nowego budynku sanatoryjnego w Teresinie przy Al. Druckiego-Lubeckiego 1" dodano Informację Nr 1 dla Wykonawców, którzy pabrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.