Informacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych

|   Aktualności

Szanowni Państwo,

W celu uzyskania informacji dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

22 629 70 96 lub

22 629 24 90 lub

22 439 03 87 lub

22 439 03 82 lub

22 629 53 39 lub

22 439 03 85.