Aktualizacja terminu realizacji zadania - otwarty konkurs OSP z 12 sierpnia 2019 r.

|   Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, porządku publicznego oraz działań ratowniczych na rzecz ludności wiejskiej pn. „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratunkowych”, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, iż termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 13 grudnia 2019 r. Termin rozliczenia zadania nie ulega zmianie.