Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego

Funusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił konkurs  na stanowisko Głównego Księgowego Funduszu Składkowego. Szczegółowe informacje na...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego Funduszu Składkowego

                         OGŁOSZENIE O NABORZE  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolnikóww Warszawieogłasza konkurs na stanowisko:GŁÓWNEGO ...

Czytaj więcej

Pomoc dzieciom rolników - powodzian

1000 wiejskich dzieci z gospodarstw najbardziej dotkniętych skutkami tegorocznej powodzi wyjedzie na bezpłatny dwutygodniowy wypoczynek wakacyjny...

Czytaj więcej

Informacja o dofinansowaniu półkolonii letnich w 2009 roku.

Uprzejmie informujemy, że w terminie do dnia 30 czerwca 2009 roku (decyduje data wpływu do Biura Zarządu FSUSR)  można składać wnioski o...

Czytaj więcej

Informacja o organizacji wypoczynku letniego 2009 r.

UWAGAOrganizacje, którym przyznano dofinansowanie letniego wypoczynku w 2009 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci...

Czytaj więcej

Informacja o organizacji wypoczynku letniego

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników uprzejmie informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2009 roku upłynął termin składania wniosków na...

Czytaj więcej